Dana Harta Intelek 2017

Isnin, Februari 06, 2017


Objektif


Dana Harta Intelek diperkenalkan bagi membantu golongan belia, pelajar dan komuniti setempat/tempatan yang tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk membiayai kos pemfailan harta intelek mereka.


Kriteria Kelayakan 


Individu-individu yang menghasilkan harta intelek mestilah memenuhi syarat-syarat berikut:

• Warganegara Malaysia;
• “Belia” (berumur di antara 18 hingga 40 tahun) yang juga merupakan usahawan/pereka cipta/pencipta atau; • “Pelajar” sekolah rendah/ sekolah menengah/ kolej/ institusi kemahiran yang diiktiraf oleh kerajaan atau;
• “Komuniti Setempat/tempatan” (pertubuhan atau persatuan yang dianggotai oleh masyarakat/penduduk di sesebuah kawasan) bagi permohonan petunjuk geografi sahaja.

Skop Pembiayaan 


Dana ini hanyalah untuk permohonan pendaftaran harta intelek:

• Paten;
• Perbaharuan Utiliti;
• Cap Dagangan;
• Petunjuk Geografi;
• Reka Bentuk Perindustrian atau
• Pemberitahuan Sukarela Hakcipta

Untuk memohon boleh klik link DI SINI.

Terima kasih.

You Might Also Like

0 ulasan